• ταξίδια

    μια παναγιά… πελεκητή

    Από τα πιο όμορφα μοναστήρια – αν και από τα πλέον άσημα – είναι αυτό της Παναγίας της Πελεκητής, που βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας, στον ορεινό όγκο των Αγράφων, στα 1200 υψόμετρο, πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα. Η Πελεκητή είναι…

  • ταξίδια

    Η λίμνη Πλαστήρα των παιδικών μου χρόνων

    Η λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας, στην καρδιά της Θεσσαλίας και σε υψόμετρο 800 μέτρων, “προφυλαγμένη” στο οροπέδιο της Νεβρόπολης. Η έμπνευση του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα να δημιουργηθεί μια τεράστια υδάτινη δεξαμενή ώστε να ποτίζεται ο θεσσαλικός κάμπος – ιδέα…