• αστικοί μύθοι

    on the road #2

    Τον βλέπω καθημερινά ανεβαίνοντας για τη δουλειά μου με παρατηρεί ακίνητος, αν και Δρομέας εγώ στην πραγματικότητα είμαι ο δρομέας και καμιά φορά είμαι και comfortably numb (video).     Scissor Sisters – “Comfortably numb”