• σκέψεις

    η φαύστα

    ΓΙΑΝΝΗΣ: Μα τούτο είναι άδικον, μονάκριβή μου κόρη, κι αλλοίμονον οι πλούσιοι εάν δεν δίδουν φόροι. ΡΙΤΣΑΚΙ: Και όμως, σφάλλετε, μπαμπά. Μόνο πτωχός που δίνει αισθάνεται μια άσβηστον χαρά διά να πλουτήνει. Κι αυτή η τάσις προς τα μπρος, η…