• ταξίδια

    μετέωρη στα μετέωρα

    Έχει περάσει λίγος καιρός από το ταξίδι στα Μετέωρα κι ακόμα, κάθε φορά που τα φέρνω στο μυαλό μου, δέχομαι τον ίδιο καταιγισμό συναισθημάτων, σαν κι αυτόν που είχα στην τελευταία μου επίσκεψη. Δέος για τη φύση. Σεβασμός για τον…