• ταξίδια

    Η λίμνη Πλαστήρα των παιδικών μου χρόνων

    Η λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας, στην καρδιά της Θεσσαλίας και σε υψόμετρο 800 μέτρων, “προφυλαγμένη” στο οροπέδιο της Νεβρόπολης. Η έμπνευση του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα να δημιουργηθεί μια τεράστια υδάτινη δεξαμενή ώστε να ποτίζεται ο θεσσαλικός κάμπος – ιδέα…