• σκέψεις

    ο χορός των ψευδαισθήσεων

    “Θα έρθω”, δήλωσα. Οι μεγάλες αποφάσεις δεν λαμβάνονται με τη λογική. ‘Οσοι πιστεύουν το αντίθετο απλώς δεν χρειάστηκε ποτέ να αποφασίσουν για κάτι πραγματικά σημαντικό. (…) Οι άνθρωποι συγχωρούν κάποτε τη φυγή σου, ποτέ όμως δεν συγχωρούν τον γυρισμό σου,…