• σκέψεις

    πώς δημιουργείς αναμνήσεις;

    “Πώς δημιουργείς αναμνήσεις;” Δεν είναι εύκολη ερώτηση αυτή και η απάντηση είναι καθ’ όλα υποκειμενική και αυστηρά προσωπική. Νομίζω ότι, εν αρχή, είναι η προσδοκία. Κάθε ταξίδι, ενέχει την ανάγκη του καινούριου, της αλλαγής, της διαφορετικότητας, ακόμα περισσότερο της πνευματικής…